Tänasest hakkas kehtima uus riigihangete seadus

posted in: Uudised | 0

Tänasest hakkas kehtima uus riigihangete seadus, mis muudab riigihangete korraldamise kiiremaks ja paindlikumaks. Väheneb ettevõtjate halduskoormus ja täienevad hankijate võimalused parima tulemuse saavutamiseks. Muudatusi toetavad ka riigihangete registri uuendused, mis automatiseerivad ja kiirendavad e-hangete menetlust.

„Seadust on pikalt oodatud ja usun, et selle võimalused koos riigihangete registri uute arendustega toetavad hangete tõhusamat korraldamist,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi. „Uute reeglitega muutub riigihangete läbi viimine paindlikumaks ja efektiivsemaks ning lisanduvad ka mitmed ettevõtjate jaoks oodatud võimalused, mis tervikuna soodustavad parima tulemuse saavutamist.“

Olulise muudatusena võimaldab seadus kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumente üksnes edukalt pakkujalt. Kuna ka edukat pakkujat kontrollitakse peamiselt elektrooniliste andmebaaside kaudu, väheneb sellega kõigi osapoolte koormus.

Seadus laiendab hankijate võimalusi kõrvaldada riigihankest ebaausaid ettevõtjaid, sh neid, kes on eelnevaid hankelepinguid rikkunud. Koos uute kõrvaldamise alustega võetakse kasutusele heastamise instrument, mis annab ettevõtjale võimaluse tõendada, et ta on rakendanud meetmeid oma usaldusväärsuse taastamiseks ning, et teda ei tuleks seetõttu kõrvaldada. Samuti ei kõrvaldata ettevõtjat maksuvõla tõttu, kui ta on hankemenetluse käigus hankija antud tähtajaks võla tasunud või ajatanud.

Muudetakse riigihangete piirmäärasid, lihtsustatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate riigihangetele juurdepääsu ning laienevad hankelepingu muutmise võimalused. Pakkumuse hindamisel suunatakse hankijaid veelgi enam arvestama kvalitatiivsete, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kriteeriumitega.

Lisandub uus hankemenetluse liik − innovatsioonipartnerlus, mida hankija saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks. Teenuste- ja ehitustööde kontsessioonide andmise regulatsioon ühtlustub ja muutub paindlikumaks.

Lisaks luuakse seadusega alused üleminekuks riigihangete paberivabale korraldamisele ja ühtlasi uueneb järk-järgult ka riigihangete register. „Rahandusministeerium koostöös Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega on viimased päevad teinud ettevalmistustöid uue riigihangete registri versiooni kasutusele võtmiseks,“ ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhtaja Kristel Mesilane. „Täna jõuab kasutajateni uue seaduse nõuetele vastavaks kohandatud riigihangete register koos uuel tehnilisel platvormil asuva teadete mooduliga. Täies mahus valmib uus kasutajasõbralikum register 2018. aasta lõpuks, kui lisanduvad mitmed seaduse rakendamiseks vajalikud täiendused nagu registrisse integreeritud hankepass. Registri arendusi teostab Nortal AS.“

Riigihangete seaduse olulisemate muudatuste kokkuvõttega saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 51 87 899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee