Jõustus Leader määrus muudetud kujul

posted in: Uudised | 0

Maaeluministeeriumis oli muutmisel määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”. Määruse muudatused jõustusid 3. novembril 2017.a.

Määruse muutmise tulemusena on taotlejate jaoks suuremad muudatused järgnevad;:

  • projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub edaspidi vaid elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas (taotluste vastuvõtmine uues e-PRIA-s algas 3.novembril 2017, taotlused, mis on esitatud enne 03.11.2017 menetletakse vanas e-PRIA-s). Uue iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmisega soovib PRIA pöörata tähelepanu eriti klientide rahulolu kasvatamisele, mis on üks peamistest eesmärkidest. Samuti soovitakse muuta taotluste menetlemine kiiremaks ning muuta suhtlus kliendi ja PRIA vahel paberivabaks.
  • kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnaks jääb haldusreformieelne piirkond (st. Lääneranna valla endiste Lihula ja Hanila valla territooriumile jäävad investeeringud kuuluvad Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonda);
  • tegevused ja investeeringud, mille käibemaksuta maksumus on kuni 1000 eurot, ei vaja hinnapakkumust;
  • hinnapakkumused peavad sisaldama taotleja nime (v.a. kui on väljatükk veebilehelt), hinnapakkuja nime, reg.koodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ja soetatava kauba käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
  • juhul, kui taotleja on mikro-, väikese- ja keskmise suurusega ettevõte, on lühenenud aruandlusperiood peale projekti lõppemist, uus aruandlusperiood on 3 aastat. Kui tegemist ei ole VKE-ga või toetus saadakse uue põlvkonna internetiühenduse rajamiseks, on aruandlusperiood jätkuvalt 5 aastat projekti lõpust. Juhul, kui taotlejal on vaja kasutusõigust (rendi- ja kasutuslepingud, hoonestusõigused), kehtivad samad nõuded;
  • lubatud on soetada kasutatud eriotstarbelisi sõidukeid;
  • jne.

Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin.

Kodukant Läänemaa järgmised taotlusvoorud avatakse 2018. aasta kevadel. Taotlejatele tutvustatakse uue määruse nõudeid taotlusvoorude väljakuulutamisel infopäevadel või nõustamise käigus Kodukant Läänemaa büroos kohapeal.