Juhatuse koosolek 17.05

posted in: Uudised | 0

Järgmine Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 17.05.2024 kell 13-16 KKLM kontoris.

PÄEVAKAVA ETTEPANEK:

  1. REM ja PRIA 06.05. infopäeva kokkuvõte
  2. 2023. majandusaasta revisjon ja auditeerimine
  3. LEADER projektide hindamisega seotud korrad ja hindamiskomisjoni valimine
  4. 2024. aasta eelarve uue perioodi osas
  5. KKLM strateegia aastateks 2023-2027+ muudatused
  6. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
  7. Maapäeva Läänemaa delegatsiooni moodustamine
  8. Välislähetustesse saatmine
  9. Muud küsimused