Juhatuse koosolek 31.03

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 31. märtsil algusega kell 9.00 Zoomis.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

  1. KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatuste kinnitamine
  2. „LEADER meetmete mõjude analüüs perioodil 2016-2021“ lähteülesandest
  3. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord