Juhatuse koosolek 16.03

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 16. märtsil algusega kell 14.00 Rõude muuseumis.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

  1. Säästva turismi koostööprojektist
  2. 2022. aasta tegevuskava kinnitamine
  3. KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatus
  4. 2021. a seirearuande tutvustus
  5. Välislähetused
  6. Tööinspektsiooni järelevalve tulemused
  7. Liikmete avaldused
  8. Muud küsimused
    – Sõiduauto kasutamise kompensatsioon