KKLM liikmete üldkoosolek 26.09

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 26.september 2017  kell 15:00 Uuemõisas, Uuemõisa mõisa Valges saalis.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

  1. Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2017
  2. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2017 muudatuste kinnitamine
  3. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2018 kinnitamine
  4. KKLM Kohaliku Toidu projektitaotluse heakskiitmine
  5. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule). Juhatuse liikmete tasustamise kord (ettepanek üldkoosolekule)
  6. Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule)
  7. Revisjonikomisjoni liikmete määramine
  8. Audiitori kinnitamine

NB!

Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ) .

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le

5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.