LEADER määruse muudatused

posted in: Uudised | 0

Maaeluministeeriumis on muutmisel määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.“ Ministeeriumi esindaja kinnitusel jõustuvad määruse muudatused 1.oktoobril 2017.a.

Määruse muutmise vajadus tuleneneb järgmistest asjaoludest:

  • projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub edaspidi vaid elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas (taotluste vastuvõtmine uues e-PRIA-s algab 1.oktoobril 2017, taotlused, mis on esitatud enne 01.10.2017 menetletakse vanas e-PRIA-s);
  • kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna ja liikmesuse nõuded vajavad täpsustamist tulenevalt haldusterritoriaalse korralduse muudatustest (kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond on jätkuvalt territoorium, mis vastab haldusreformieelsele kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade territooriumile, lubatud on ühe omavalitsuse kuulumine mitme kohaliku tegevusgrupi liikmete hulka lähtuvalt haldusreformi tulemustest);
  • praktikas ilmnenud probleemidest.

Eelnõud ja seletuskirja saab lugeda siit.

Uue iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmisega soovib PRIA pöörata tähelepanu eriti klientide rahulolu kasvatamisele, mis on üks peamistest eesmärkidest. Samuti soovitakse muuta taotluste menetlemine kiiremaks ning muuta suhtlus kliendi ja PRIA vahel paberivabaks.

Taotlejatele tutvustatakse uue määruse nõudeid taotlusvoorude väljakuulutamisel infopäevadel või nõustamise käigus Kodukant Läänemaa büroos kohapeal.