Kodukant Läänemaa LEADER COVID-19 meetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

Möödunud kolmapäeval, 2. veebruaril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul kinnitati hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerida COVID-19 meetmes.

Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku seitsme projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 61 293,34 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 97 198,67 eurot. Seitsmest projektist viis on esitatud Lääne-Nigula vallast ja kaks Lääneranna vallast.

Meetmesse sai projektitaotlusi esitada 8.-14. detsembrini 2021. Taotlusvooru esitati 9 projekti. Tehnilise kontrolli läbis ja hindamisele saadeti 8 projekti, kõik kaheksa olid investeeringuprojektid. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Hindamisperiood oli vahemikus 6.-25.01, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor ütles, et tegemist on esmakordse olukorraga kui kogu toetuseks olevat summat ei õnnestu ära jagada. „Meetme maht oli 200 375,55€, seega jäi jagamata pea 140 000€“.  Võimalik, et meetme eesmärk – kriisi mõjude leevendamine ja ettevõtluse ümberkorraldamine kriisiga toimetulekuks, võis olla paljude taotlejate jaoks hirmutav“, nentis Moor.

Meetme eesmärkide täitmiseks oli võimalik taotleda toetust e-teenuste juurutamiseks ja arendamiseks, turundamiseks ja reklaamiks, kaugtöökohtade loomiseks sh ventilatsioonisüsteemi parendamiseks, elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks ja teisteks investeeringuteks, mis on vajalikud ettevõtluse ümberkorraldamiseks.

„Uue COVID-19 vooru kuulutame kindlasti välja 2022. aasta sees“, lisas Liis Moor.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

Rahastusettepaneku said (toetussummad eurodes):

TaotlejaProjekti nimiAsukohtToetussumma (€)
LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OSAÜHINGPivarootsi 7 puidust telkmaja renoveerimine majutamiseksLääneranna17 497.20  
DISCBIRDIE OÜHekso mobiilne ürituste kompleksLääneranna16 854.68
OÜ ORU KULTUURISAALTurundustegevused Oru kultuurisaali käivitamiseksLääne-Nigula7 796.22
INTERROBANG OÜWana kooli kohviku cateringteenuse välja arendamineLääne-Nigula4 346.35
RESTMAR OÜFormaatsaagfreespingi soetamineLääne-Nigula6 819.60
GREENHOME OÜCovid-19 paremaks tõkestamiseks energia- ja keskkonnasäästliku biopuhasti rajamine.Lääne-Nigula4 983.00  
ELYSEE STABLES OÜCOVID-19 pandeemia tingimustes ratsateenuste turvaline osutamineLääne-Nigula2 996.29