Juhatuse koosolek 23.02

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 23.veebruaril kell 13.00 zoom keskkonnas.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK.

 1. KKLM juhatuse liikme esitamine KOP hindamiskomisjoni Ebekai Härm’i
  asemel
 2. Projekti „Vabatahtlike seltsiliste kaasamismudeli rakendamine
  hoolekandesüsteemis“ koostöökokkuleppe sõlmimine
 3. Soolise võrdõiguslikkuse kava eelnõu (Premiere projektis osalemise eeldus)
 4. Strateegia koostamise ettevalmistamisest (määrus, mõjuuuringu
  lähteülesanne)
 5. Säästva turismi koostööprojekt
  1. aasta tegevuskava kinnitamine
 6. Muud küsimused
  • Meetmesse 2 esitatud projektitaotlused
  • KKLM Vastlapäev Paliveres