LEADER elukeskkonna meetmesse esitati 16 taotlust

posted in: Uudised | 0

Eile, 15. veebruaril kell 16 lõppes Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmesse taotluste vastuvõtmine Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

Taotlusi said esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Kokku laekus 16 taotlust, millest üks esitati kohaliku omavalitsuse, üks sihtasutuse ja ülejäänud mittetulundusühingute poolt.
Taotluste seas oli 14 investeeringuprojekti ja kaks ühisprojekti.

„Hea meel on näha, et lisaks mitmetele ehitustegevusele suunatud projektidele, oli esitatud mitmeid projekte, mille sisuks on ka näiteks turundusega, brändinguga ja IT-ga seotud investeeringud, mis aitavad kaasa elukeskkonna ja kogukondade arengule,“ kommenteeris Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht Maarja Pikkmets.
Esitatud projektidest seitse esitati Lääne-Nigula vallast, viis projekti Lääneranna vallast ning neli Vormsilt.

Meetme eelarveks 2022. aastal on 248 699 eurot. Esitatud taotlustega küsiti toetust 474 986,14 eurot. Esitatud projektide kogumaksumus on  583 216,57 eurot.

Vastuseid projektitaotlustele võib oodata alates aprilli teisest poolest, kui taotlused on läbinud tehnilise kontrolli ning hindamise. Kodukant Läänemaa juhatus kinnitab hindamiskomisjoni poolt koostatud pingerea aprilli teises pooles ning seejärel esitatakse see PRIA-le.