Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

22. detsembril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul kinnitati hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerida elukeskkonna meetmes.

Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku üheksa projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 180 126 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 332 085,59 eurot. Üheksast projektist viis on esitatud Lääne-Nigula vallast, kaks Lääneranna vallast, üks Haapsalust ning üks projekti hõlmab tegevuspiirkonda laiemalt.

Meetmesse sai projektitaotlusi esitada 26.10-01.11.2022. Taotlusvooru esitati 16 projekti. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Hindamisperiood oli vahemikus 6.-27. detsember, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

„Tuleb tõdeda, et kõik projektid olid hästi kirjutatud – eesmärgid ja planeeritavad tegevused olid selgelt arusaadavad”, kommenteeris hindamiskomisjoni esimees Kaja Karlson taotluste kvaliteeti.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

Rahastusettepaneku said (toetussummad eurodes):

TaotlejaProjekti nimiPiirkondToetuse summa (€)
MTÜ HANILA LAULU- JA MÄNGUSELTSMuusikariista ja helitehnika soetamine rahvusliku pärandi edendamiseksLääneranna4 500,00
MTÜ ILUSILMVormsi saare vaimse ja ainelise pärandi nähtavamaks muutmineVormsi11 584,16
MTÜ MEESTE KODA HAAPSALU KUUR Meeste Koda Haapsalu Kuur avatud töökoja kogukonnateenuste osutamiseks vajalike seadmete soetamineHaapsalu4 319,78
MTÜ METSKÜLA KULTUURIÜHINGMetsküla Rahvamaja katuse renoveerimineLääneranna32 373,00
MTÜ ORU SPORDIKLUBIMadalseiklusradaLääne-Nigula17 640,00
MTÜ PIIRSALU KÜLA SELTSPiisalu seltsimaja Piirsalu metsa- ja loodusõppekeskuse ehitustöödLääne-Nigula59 539,10
MTÜ TAEBLA SELTSLääne-Nigula kihelkonna ajaloo väärtustamineLääne-Nigula24 836,40
MTÜ TEATRITALUSaueaugu Teatritalu teatrisaali valguspargi ja helitehnika kaasajastamineLääne-Nigula16 423,56
MTÜ TERRA MARITIMAMatsalu piirkonna virtuaaltuurMatsalu rahvuspark8 910,00