LEADER ettevõtlusmeetmesse esitati 19 taotlust

posted in: Uudised | 0

15.-21. detsembril oli avatud taotluste vastuvõtmine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme ettevõtlusmeetmes Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

Meetme rakendamise eesmärk on piirkonna ettevõtluse, sh piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine.


Kolmapäeval lõppenud taotlusvooru esitati üheksateist projekti, nendest üheksa Lääne-Nigula, viis Vormsi, kolm Lääneranna vallast ja kaks Haapsalu maalisest piirkonnast. Üheksteistkümnest taotlejast üle poole on esmakordsed taotlejad. „Hea meel on näha, et taotluste arv ei ole perioodi lõpuks langenud. See näitab, et meil on rohkelt ettevõtlikke inimesi ja jagub entusiasmi maapiirkonna arendamiseks,“ kommenteeris Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht.

Meetme maht oli 210  688 eurot. Esitatud projektide esialgne abikõlbulik maksumus on 790 486 eurot, millest küsitav toetus 420 464 eurot. Maksimaalseks toetussummaks ettevõtlusmeetmes oli 64 000 eurot ning toetusmäär kuni 60%.

Uue aasta alguses alustatakse tehnilise kontrolli läbiviimisega, misjärel suunatakse kontrolli läbinud projektid hindamisele. Hindamiskomisjoni kuulub 11 liiget, sh kaks väliseksperti. Hindamise läbinud projektidele antakse kohaliku tegevusrühma Kodukant Läänemaa poolt vastused veebruari teises pooles.