Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

16. veebruaril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul kinnitati hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerida ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmes.

Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku kümne projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 195 520,41 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 418 331,72 eurot. Kümnest projektist kuus on esitatud Lääne-Nigula vallast, kaks Lääneranna vallast, üks Haapsalust ning üks Vormsilt.

Meede oli avatud 15.-21.12.2022. Taotlusvooru esitati 19 projekti. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Hindamine viidi läbi vahemikus 25.01-14.02, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

Rahastusettepaneku said (toetussummad eurodes):

TaotlejaProjekti nimiPiirkondToetuse summa (€)
Ankiter OÜProgrammeeritava metallitöötluspingi ja puidu väärindamise seadme soetamineLääne-Nigula63 888
HIOM pesumaja OÜKaasaegne Läänemaa pesumajaHaapsalu31 379,40
Kaisi Käsitöö OÜMagnushof Külalistemaja köögi
renoveerimine ja köögitehnika
soetamine
Vormsi8 541
Kiram OÜTrahter Birgiti uuendamineLääneranna4 064,40
Maa ja Ilm OÜPurjepartLääne-Nigula18 612,60
Nõva Break OÜNõva Break OÜ tegevuse
laiendamine ja turundustegevus
Lääne-Nigula8 302,29
Pärna Agri OÜAutomaatse mullaproovide
kogumise metoodika arendamine
Lääneranna7 235,49
Saueaugu Teatritalu OÜSaueaugu teatritalu puitkatuste tõrvamineLääne-Nigula5 715
Swedest Motel Group ASRoosta Puhkeküla
energiasäästlikum küttesüsteem
Lääne-Nigula 22 642,23
Timber Expert OÜTimber Expert OÜ halumasina
soetamise projekt
Lääne-Nigula25 140