Kodukant Läänemaa LEADER kriisimeetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

16. juunil kinnitas Kodukant Läänemaa juhatus hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerea COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meetmes.

Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku kuue projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 63 357,15 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 77 426,14 eurot. Kõik rahastusotsuse saanud projektid on esitatud Lääne-Nigula vallast.

Meede oli avatud 12.-18.04.2023. Taotlusvooru esitati 7 projekti. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Hindamine viidi läbi vahemikus 23.05-12.06, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

TaotlejaProjekti nimiPiirkondToetuse summa (€)
Pilgupüüdja OÜPilgupüüdja OÜ e-poe avamineLääne-Nigula2 004
Ankiter OÜ3D Printimise ja skaneerimise seadmete soetamineLääne-Nigula11 719
Elysee Stables OÜTalli energiatõhus küttelahendus ja keskkonnasäästlik biopuhastussüsteemLääne-Nigula13 591,56
Kaido Roosileht FIEHeina ja silovarumistehnika uuendusLääne-Nigula14 999,60
Kärneri-Jõe OÜRasketehnika remonditöökoja seadmete soetamineLääne-Nigula8 154,93
Lääne-Nigula vallavalitsusKullamaa külas ettevõtluskeskkonna parandamine tuletõrjevee veevõtukoha loomisegaLääne-Nigula14 995,21