Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

28. juunil kinnitas Kodukant Läänemaa juhatus hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerea ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmes.

Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku kaheksa projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 151 812,21 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 274 672,66 eurot. Kaheksast rahastusotsuse saanud projektist seitse on esitatud Lääne-Nigula vallast ja üks Lääneranna vallast.

Meede oli avatud 26.04-03.05.2023. Taotlusvooru esitati 9 projekti. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Hindamine viidi läbi vahemikus 06.-26.06, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

TaotlejaProjekti nimiPiirkondToetuse summa (€)
Elysee Stables OÜHobutalli ja välikoplite arendus ning uute teenuste loomineLääne-Nigula8 326,27
Greenhome OÜSauna- ja basseinikompleksi uuendamineLääne-Nigula5 757,40
Kärneri-Jõe OÜCNC freespingi soetamineLääne-Nigula53 274,00
Luha Pagar OÜPagarikoja arendamineLääneranna6 682,50
Oru Kultuurisaal OÜOru Kultuurisaali tegevusvõimekuse laiendamine ning hooaja pikendamineLääne-Nigula19 918,84
Swedest Motel Group ASRoosta Puhkeküla energiasäästlikum küttesüsteem IILääne-Nigula22 374,00
Udruma OÜVäliköökLääne-Nigula32 134,20
Xciter OÜHelitehnilise teenuse kaasajastamineLääne-Nigula3 345,00