Kodukant Läänemaa logo ja visuaalse lahenduse konkurss

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa kuulutab välja logokonkursi, mille eesmärk on uue ja ühtse visuaalse identiteedi loomine ühingule, lähtudes ühingu eesmärgist ja tegevustest.

Konkursile oodatakse töid, mis seostuvad ideeliselt ühingu tegevusega. Uus logo peaks koosnema sümbolist ja ühingu nimest „Kodukant Läänemaa“. Visuaali peaks olema võimalik kasutada erinevates suurustes ja formaatides organisatsiooni tutvustavatel trükistel, veebilehel, reklaamidel, meenetel ja mujal. Ootame logokavandi juurde ka lühidat põhjendust, mis selgitaks kavandi ideed laiemalt ning tooks välja seosed Kodukandi tegevuse ja eesmärkidega.

Logokonkursi täpsete tingimustega saab tutvuda siin: Kodukandi logokonkurss 2017

Konkursil saavad osaleda nii füüsilised kui juriidilised isikud.
Logokavand ja graafilised lahendused esitada hiljemalt 10. veebruaril 2017 aadressil laaneliider@gmail.com.
Konkursi tulemused selguvad 17. veeburuaril ja parimad tööd saavad auhinnatud.
Võitjatöö auhinnafondi suurus on 400 eurot, 2.preemia (antakse välja 2) auhinna suurus on 100 eurot. Sobiva töö puudumisel on žüriil õigus auhinnafond ümber jaotada.

Lisainfo ja küsimused:
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee