Kodukant Läänemaa tähistas oma 25. sünnipäeva

posted in: Uudised | 0
16. juunil toimus Kodukant Läänemaa liikmetele ja sõpradele piirkonna sisene õppereis, millega ühtlasi tähistati ka organisatsiooni sünnipäeva.

„Me käime ajaga kaasas. COVID-i ajal tähistati ka juubeleid kaks aastat hiljem“, muigas tegevjuht Liis Moor õppereisile jätkunud õhtusel koosviibimisel Kullametsa seltsimajas. Kuna Kodukant Läänemaa loodi algselt seltsinuna 1997. aastal on sellest möödunud juba tegelikult 26 aastat.

Sünnipäeva õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Puise kui Läänemaa aasta küla 2022 tegemistega, samuti külastada Liina-Meta Kuuskmani ehk Läänemaa aasta külaliigutajat 2022 Liivi seltsimajas. Lisaks mainitule avastati milliseid seeni leidub Eesti seenefarmis, kuidas maitseb Toht Pruulikoja kesvamärjuke ning mida põnevat leidub Tuuru karjamõisas. Õppereisile järgnenud õhtusele koosviibimisele olid kutsutud ka organisatsiooni asutajaliikmed ja muud toetajad.

Kodukant Läänemaa tänab kõiki oma liikmeid ja sõpru nende koos veedetud 25 aasta eest.

MTÜ Kodukant Läänemaa asutati 1997. aastal, seltsinguna tegutseti 2003. aastani. 17. veebruari asutamiskoosolekul otsustati tegevust jätkata mittetulundusühinguna, ning ühendus kanti registrisse 22. aprillil 2003, asutajaliikmeid oli kokku 15. Samal aastal avati Lihula Rahvaülikooli ruumides Kodukandi infokeskus ja algatati Läänemaa külaliidrite projekt, mille eesmärgiks oli külaelu arengu hoogustamine.
28. detsembril 2004 otsustati maakondliku arenduskoja koosolekul MTÜ Kodukant Läänemaa baasil moodustada LEADER töögrupp ja alustati tegevuskava kooostamist. 2005. aastal kohtuti kõigi maakonna omavalituste juhtide, mitmete ettevõtjate ja külaliidritega, et tutvustada LEADER programmi. Samal aastal reorganiseeriti organisatsioon ja kujundati ümber LEADER tegevusgrupiks. Strateegia koostamise protsess algas 2006 aasta alguses, ning tänaseks päevaks on MTÜ st Kodukant Läänemaa saanud maakondlikul tasandil toimiv LEADER tegevusgrupp.