Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvooru avanemisest 2018. aasta rakenduskava alusel

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2018. aasta rakenduskava  meetmetel.

Meede 1 Ettevõtluse sh kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine

Taotlusvoor on avatud  04 – 10 aprill 2018 (taotlemine uue e-pria kaudu)  ja esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg on 12 juuni 2018


Meede 2
Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine

Taotlusvoor on avatud 25 aprill – 3 mai 2018 ( taotlemine uue e-pria  kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg on 3 juuli 2018

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info  asub kodulehel siin.

 

Kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektid (toetussumma 64 001 – 200 000€) esitatakse KKLM üldkoosolekule taotlusvooru eelselt kinnitamiseks. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.03.2018. Taotleja esitab üldkoosolekule tutvumiseks sellise projekti kohta KKLM projektitoetuse taotluse ja projekti eelarve vähemalt 5 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist KKLM büroole.

Infopäev toimub 6 märtsil 2018, kell 14:00, Haapsalus PRIA majas

Päevakorras:
Kodukant Läänemaa 2018 rakenduskava meetmetest
KKLM LEADER projektitoetuse taotlemine

Registreerimine infopäevale e-post laaneliider@kklm.ee

Info ja nõustamine:

Kaja Karlson, LEADER projektijuht tel. 5817 0479; e-post kaja.karlson@kklm.ee
Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 5665 3668; e-post:  ene@kklm.ee
Läänemaa Arenduskeskus tel. 4735 538; e-post: info@lak.ee  info: http://www.lak.ee/