Kodukant Läänemaa üldkoosolek 15.09

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 15. septembril 2020 kell 15:00 (kogunemine alates 14:30) Saueaugu Teatritalus, Ohtla külas.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Juhatuse liikmete valimine ja määramine;
2. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja määramine;
3. Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta tegevuste tutvustamine;
4. Rakenduskava 2021 tutvustamine;
5. LEADER 2021+ plaanidest, Taavi Kurvits, Maaeluministeeriumi konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist;
6. Muud küsimused.

Info kandidaatide esitamiseks:

  • Kandidaate saab üles seada kuni 13.09.2020 kl 24:00 kirjalikult (KKLM büroos või meili teel: laaneliider@kklm.ee). Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik esitada kirjalik ettepanek (ettepaneku saab esitada KKLM liige) koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga (näidised kodulehel www.kklm.ee).
  • Vastavalt põhikirjale, saab juhatus olla 5-9-liikmeline ning 75% liikmetest peavad olema ühingu liikmete esindajad. Iga juhatuse valimisega peab vahetuma 1/3 selle liikmetest ja avaliku sektori osakaal peab olema alla 50%.

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le

  • 5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.
  • Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ) .