Kodukant Läänemaa üldkoosolek algatas Leader strateegia muutmise

posted in: Uudised | 0

2. oktoobril toimunud Kodukant Läänemaa üldkoosolekul otsustati algatada strateegia muutmine seoses 2017.aasta kevadel toimunud taotlusvoorudel ilmnenud kitsaskohtadega. Sellest tulenevalt on moodustatud KKLM strateegia ja rakenduskava muudatuste töögrupp, mille eesmärk on töötada välja muudatused, mis esitatakse kinnitamiseks KKLM üldkoosolekule 2018. aasta alguses. Strateegia muudatuste tegemiseks korraldatakse avalik arutelu võimalike muudatuste osas kõigile huvilistele.