Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 27. septembril

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa kutsub kokku liikmete üldkoosoleku, mis toimub 27.09.2018, kell 15:00 Iloni Imedemaal, Kooli 5, Haapsalu.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus
2. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2018. aastal
3. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2019 kinnitamine ja juhatusele volituse andmine rakenduskava muudatusteks
4. KKLM LEADER meetme hindamiskomisjoni liikmete valimine
5. KKLM üldkoosoleku otsust vajavate projektide tutvustamine
6. Muud küsimused

NB! Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ) .

Kohalik tegevusgrupp tagab, et vähemalt 1/3 hindamiskomisjoni liikmetest vahetub kolme aasta jooksul alates nende liikmete valimisest (Leader määrus §4 lg8).

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le
5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.