Külavanemad Märjamaal

posted in: Uudised | 0

Eile 14.06 kogunesid  Märjamaale  Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Hiiumaa külavanemad (külade eestvedajad), kokku 17 inimest. Kõik nad olid kutsutud kaasa rääkima Eesti Külaliikumine uues külavanematele suunatud projektis – „Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“. Projekti tegevused on kavandatud ühe aasta peale – algus 1.05.2017 –  31.05.2018.  Eesmärgiks on aidata kaasa haldusreformijärgselt omavalitsustes külavanematega teadliku ja mõjusa koostöö loomisele. Selleks viiakse läbi külavanemate tegevusvajaduste analüüs kahes sihtrühmas (KOV, KV).

Projekti käigus:
– Uuendatakse külavanemate statuudi juhendmaterjal.
– Omavalitsuse ja külavanemate töö paremaks organiseerimiseks ja parimate praktikate jagamiseks ning koostöömudeli rakendamiseks korraldatakse KOV ametnikele koolituspäevad (2018).
– Töötatakse välja soovituslikud koostöömudelid omavalitustele.
– Võimalusel konsulteeritakse mudeli rakendamist kuni kahes uues omavalitsuses.

Projekti eesmärgiks on hoogustada haldusuuenduse valguses külavanemate ja valdade omavahelist koostööd. Seda eelkõige seetõttu, et külade hääl ikka jätkuvalt ja veidi enamgi jõuliselt kajama jääks.

Projektiga läbiviimiseks  toimuvad  KOGEMUSPÄEVAD Kodukandi viies piirkonnas, eilne Märjamaal toimunu oli kolmas kogemuspäev.

Päev ise koosnes kahest osast:

  1. Külavanematega individuaalintervjuude läbiviimine Teravik OÜ poolt
  2. Grupiarutelu külavanemate rolli teemal.

Märjamaa KOGEMUSPÄEVAL osalejatelt sai Külaliikumine suure hulga ideid ja mõtteid seoses külavanemate toimetamistega kohapeal, külades. Vajalik on teha seadustesse vajalikud muudatused, et külavanemal oleks võimalik täita külas oma rolli ja  see oleks mainekas ning tunnustatud amet.
Tänud nendele, kes Läänemaalt osalesid ja oma panuse andsid!

Projekti rahastaja: EAS –  kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Toetus : 20 000 eur, kogu projekti maht: 24 053 eur
Partnerid:  Viljandi vald, Märjamaa vald, Eesti Maaomavalitsuste Liit
Läbiviimise aeg: 1.05.2017 –  31.05.2018.
Infot edastab edaspidi teile Merle Mägi tel: 521 5703