Kutse LEADER mõttetalgutele

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa kutsub tegevuspiirkonna ettevõtjaid, vabaühenduste eestvedajaid ja piirkonna elu edendajaid mõttetalgutele, et kaasa rääkida üleminekuperioodi rahastuskava kujundamisel.

Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 pikendamisest 2 aasta võrra, pikeneb ka LEADER meetme rakendamine. Uus programmiperiood algab 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on üleminekuaastad. Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis sisaldab ka taasterahastu vahendeid COVID-19 kriisist tingitud olukorra leevendamiseks.

Maaeluministri määrusega eraldati Kodukant Läänemaale projektitoetusteks  kokku 1 165 288,37 eurot, millest 200 375,55 on nö COVID-19 meede. Lisanduvate vahendite raames taotlusvoorude korraldamiseks peavad kohalikud tegevusgrupid uuendama oma arengustrateegiaid ning esitama need kinnitamiseks Maaeluministeeriumile.

Mõttetalgud toimuvad:

7.06 kl 16-18 Risti Raudteejaama hoones (Jaama tn 7, Risti, Lääne-Nigula vald)
8.06 kl 14-16 Pürksi mõisa saalis (Pürksi 23, Lääne-Nigula vald)
9.06 kl 11.30-13.30 Vormsi Rahvamajas (Hullo küla, Vormsi vald)
15.06 kl 12-14 Kirbla Rahvamajas (Vana tee 11, Kirbla küla, Lääneranna vald)
15.06 kl 15-17 Maavalitsuse majas (Lahe 8, Haapsalu)

Registreeri mõttetalgutele SIIN
Kui Sul pole võimalik mõttetalgutel osaleda, saad oma ettepanekud esitada SIIN