Läänemaa on järgmine Eesti toidupiirkond

posted in: Uudised | 0

Maaeluministeerium kuulutas Läänemaa järgmiseks Eesti toidupiirkonnaks! Toidupiirkonna tiitel on piirkonnale tunnustuseks seni tehtud töö eest, kuid ka võimaluseks tuua veelgi enam tähelepanu piirkonnas kasvatatud toorainele, toidutoodetele ja toidukultuurile, tutvustades seda laiemalt nii Eestis kui kaugemal.

Tiitli andmine on Maaeluministeeriumi poolt algatatud traditsioon, millega valitakse igal aastal välja üks Eesti piirkond ning kuulutatakse välja selle piirkonna maitsete aasta. Hetkel kannab seda tiitlit Vana-Wõromaa ning mai alguses võtab tiitli üle Läänemaa, kandes üldnimetust Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta. Varasemalt on Eesti toidupiirkondadeks olnud Hiiumaa, Pärnumaa ja Peipsimaa. 

Maitsete aasta annab  külalistele Eestist ja väljastpoolt veel ühe olulise põhjuse, miks just siia piirkonda reisida ning kohalikele tegijatele on maitsete aasta lisaks tunnustusele ka innustuseks uute toodete ja lahenduste loomisel.  Piirkonna külastaja jaoks tähendab maitsete aasta seda, et hooaja vältel on kohalik toit erilise tähelepanu all ning ettevõtjad panustavad sellesse, et kohalikud maitsed oleksid leitavad nii kohvikutsest, restoranidest ning poelettidelt kui hooajal toimuvatelt toidu-ja kultuuriüritustelt.

Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta fookuses saavad olema puhas toit puhtast looduskeskkonnast, säästlik tooraine kasutamine, rannarootslaste kultuur ja tavad ning Haapsalu kohvikukultuur. Kõike seda seob läbi aasta kestev programm, mis hõlmab erinevaid üritusi, konkursse ning koostööd erinevate erialaorganisatsioonide ja ettevõtjatega. Läbi  aasta kestva programmi eestvedajaks on Kodukant Läänemaa, kaasates programmi elluviimisse teisi piirkonna arendusorganisatsioone, omavalitsusi, ettevõtjaid, haridusasutusi ning laiemat avalikkust.

Kaja Karlson
Tegevjuht
MTÜ Kodukant Läänemaa