Läänemaa toidusuveniiri konkurss 2020

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa ja SA Läänemaa koostöös toimub esmakordselt Läänemaa Toidusuveniiri konkurss, et tuua esile kohalikke toidu- ja joogitooteid, mis on sobilikud suveniiriks. Ühtlasi soovime innustada Läänemaa ettevõtteid arendama uusi tooteid ning välja töötama nende pakendeid.

Konkursil osalemiseks tuleb osalejal täita elektrooniline registreerimisvorm, milles kirjeldatakse toote lugu ning esitatakse info selle valmistaja, toote koostise ja tooraine päritolu kohta ning esitada 2 tootenäidist hiljemalt 23. septembriks 2020.

Tingimused konkursil osalemiseks:

  • Konkursile esitatud toote valmistusprotsess peab vastama toiduohutuse nõutele.
  • Toode peab olema valmistatud selleks sobilikes tingimustes.
  • Konkursile esitatud toote müügipakendil esitatud andmed peavad vastama Veterinaar- ja
  • Toiduameti nõuetele, sh toote nimetus, koostisosade loetelu, toote netokogus, säilimisaja tähtpäev jms.
  • Konkursil osaleja peab omama suutlikkust konkursile esitatava toote tootmiseks ja müügiks (näiteks tellimus 50 tk).

Hindamisele suunatakse tooted, mis on saanud oma lõppviimistluse (st olemas toode, pakend, etikett).

Parimate suveniiride valikteeb kuni 9-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad nii professionaalsed tootjad, kokad kui ka turismisektori ja korraldajate esindajad.

Konkursil parimateks valitud tooteid soetab Kodukant Läänemaa MTÜ koostöökingitusteks 600 euro eest ühe aasta jooksul kokkuleppel tootjatega.

Ettepanekuid parimate osas ootame nii eraisikutelt, ettevõtetelt, kohalikelt omavalitsustelt, kodanikeühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt ning ka ettevõtjatelt endilt.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja Läänemaa ettevõtjate galal 9. oktoobril 2020.

Teavituspartnerid on Lääne Elu ja Läänlase portaal.

Läänemaa toidusuveniiri statuut