LEADER COVID-19-vooru esitati 9 taotlust

posted in: Uudised | 0

Detsembris oli avatud taotluste vastuvõtmine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme COVID-19 alammeetmes Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

Meetmesse said taotlusi esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Kokku laekus üheksa taotlust, millest edasi hindamisele suunati kaheksa. Kõik hindamisele suunatud projektid esitati äriühingute poolt ja tegemist oli investeeringuprojektidega.
„COVID-19 meede eristub teistest meetmetest mitmes aspektis – eelkõige aga sisu osas, sest projekti tegevuse eesmärk peab olema suunatud just COVID-19 kriisi mõjude leevendamisele ja lahenduste väljatöötamisele uute kriisiolukordadega toimetulekuks,“ kommenteeris Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht ja taotlejate konsultant Maarja Pikkmets. „Taotlusvooru maksimaalne toetussumma oli 40 000 eurot ja toetusmahuks kuni 60% olenemata taotleja juriidilisest kehast,“ täiendas Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor erinevusi võrreldes teiste meetmetega.
Laekunud projektidest esitati viis Lääne-Nigula vallast, kolm Lääneranna vallast ja üks Haapsalu linnast.

Covid-19 meetme kogueelarveks on 200 375 eurot. Hindamisele suunatud taotlustega küsiti toetust 90 907,84 eurot, projektide kogumaksumus on 151 513,12 eurot.
„Kuna esimese vooruga ei täitunud meetme kogumaht, siis planeerime järgmise COVID-19 taotlusvooru avamist juba käesoleva aasta teises pooles,“ lisas Moor.
„Läbi COVID-19 meetme on võimalik toetust küsida nii mõnelegi tegevusele või investeeringule, mis muidu teisejärgulisena kõrvale jäetakse. Julgustame nii ettevõtjaid, MTÜ-sid kui kohalikke omavalitsusi tulema konsultatsioonile, et leida lahendusi COVID-ist põhjustatud probleemidele ja olla paremini valmistunud kriisideks laiemalt,“ selgitab Pikkmets meetme võimalusi.

Tehnilise kontrolli läbinud kaheksat projekti hindab 11-liikmeline hindamiskomisjon ja komisjoni poolt esitatud pingerea kinnitab juhatus hiljemalt veebruari keskpaigaks ning seejärel esitatakse see PRIA-le.