Maaeluministeerium kiitis heaks KKLM strateegia muudatused

posted in: Uudised | 0

Maaeluministeerium on läbi vaadanud Kodukant Läänemaa MTÜ strateegia 2014-2020+ muudatused. Strateegia muudatused on kooskõlas põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” §-des 7 ja 8 sätestatud nõuetega.

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia muudatused vastu võtnud üldkoosolek vastas määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7 on Maaeluministeeriumile esitatud kohaliku tegevusgrupi MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia muudatused heaks kiidetud ning nüüd on õigus asuda uuendatud strateegiat rakendama.

Kodukant Läänemaa juhatus on vastavalt muudetud strateegiale oma 13.02.2018 otsusele üldkoosolekult saadud volituste alusel muutnud 2018 aasta Leader meetme rakenduskava ning esitanud rakenduskava muudatuste ettepaneku PRIA-le. Taotlejatel on võimalus tutvuda 2018. Aasta taotlusvoorude ajakava ja tingimustega kodulehel siin.