Meede 1 raames planeeritakse piirkonnas investeeringuid ligi miljoni euro ulatuses

posted in: Uudised | 0

Kolmapäeval, 2. märtsil kell 16 lõppes Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmesse taotluste vastuvõtmine Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

Taotlusi said esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE).
Kokku laekus 18 taotlust. Kolm taotlust esitati ehitamise, üksteist masina või seadme ostmise ning neli sisseseadme või muu põhivara ostmise toetamiseks. Esitatud projektidest üksteist esitati Lääne-Nigula vallast, neli projekti Lääneranna vallast ning kolm Vormsilt.

Vooru eelarveks oli 326 211 eurot. Esitatud taotlustega küsiti toetust 498 752,07 eurot. Esitatud projektide kogumaksumus on 868 068,35 eurot.

Vastuseid projektitaotlustele võib oodata alates mai algusest, kui taotlused on läbinud tehnilise kontrolli ning hindamise. Kodukant Läänemaa juhatus kinnitab hindamiskomisjoni poolt koostatud pingerea ja esitab selle PRIA-le.