Möödunud nädalal tunnustati Läänemaa sädemeid

posted in: Uudised | 0

28. novembril oli taas suur au anda üle tunnustused Läänemaa silmapaistvamaile kodanikele, kes oma töö ja tegemistega on eeskujuks teistele.
Välja anti ka Läänemaa Aasta isa tiitel, tunnustati Läänemaa Kauni kodu nominante ning anti üle EV 100 tänukirjad.
Piduliku sündmuse avas C.Kreegi nimelise Haapsalu Muusikakooli õpilaste pilliansambel.

Aasta isa 2019 – Ülo Loorens – valiti välja 11 kandidaadi seast. Ülo on otsekohene, optimistlik, õiglane, heatahtlik ja oma töökusega suureks eeskujuks neljale pojale ja 10-le lapselapsele.

Sädeinimeste tunnustamisel anti välja aukirjad seitsmes kategoorias:
Aasta sotsiaaltöötaja (10 kandidaati), Aasta noorsootöötaja (7 kandidaati), Aasta algatus/sündmus/koostöö noorsootöös (9 kandidaati), Läänemaa parim kodanikeühendus (9 kandidaati), Aasta kodanikeühenduse projekt või tegu (5 kandidaati), Parim kodanikuühiskonna toetaja (5 kandidaati) ja Läänemaa aasta sädeinime (12 kandidaati).

Laureaadid valis välja 8-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Anu Kikas (SA Läänemaa tegevjuht), Marju Viitmaa (Eesti Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi komisjoni liige), Mariel Kõrgemägi (Lääne-Nigula valla sotsiaalhoolekande osakonna juhataja), Liina Põld (Haapsalu aselinnapea), Kaja Rootare (Haapsalu aselinnapea), Ene Sarapuu (Vormsi vallavanem), Tatjana Sääs (Vormsi valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist), Kristi Kivipuur (Haapsalu Viigi kooli direktor).

Läänemaa tunnustab 2019 tiitlid anti üle:
Aasta sotsiaaltöötaja – Gert Piberman. Gert on sotsiaalmajas sotsiaaltranspordi autojuht, kes on alati lahke, rõõmsameelne ja teeb rohkemgi kui temalt oodatakse.
Aasta noorsootöötaja – Helle Lember, Haapsalu Viigi Kooli muusikaõpetaja ja terapeut, huvijuht ja ringijuht.
Aasta algatus/sündmus/koostöö noorsootöös – Vormsi noortetuba. Käesoleva aasta kevadest avatud noortetuba Vormsi rahvamajas on väga edukalt tööle läinud ja seda külastavad lisaks saare lapstele ja noortele ka saare külalised.
Noorte omaalgatus. Noorte omaalgatuse raames sündis hea koostöö ja uue kuue sai Wiedemanni noortekeskuse piljardiruum.
Läänemaa parim kodanikeühendus – Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm. Reservpäästerühma 79 liiget panustavad oma aega ja oskusi õnnetusjuhtumite ja kriisiolukordade lahendamise abistamiseks. Nad teevad ära väga palju ja seda kõike oma igapäeva töö, pere ja kohustuste kõrvalt.
Aasta kodanikeühenduse projekt või tegu – Osmussaare tuletorni avamine külastajatele. Tänavu avati tuletorn esmakordselt ajaloos külastajatele.
Parim kodanikuühiskonna toetaja – EELK Martna Püha Martini kogudus panustab märkimisväärselt kogukonna töösse, seda eriti laste- ja noorsootöös.
Maire Vilbas veab Haapsalu nimel kodanikuühiskonna vankrit lausa kogu meeskonna jõuga ning on tuntud hea mainega kohalike elanike seas.
Läänemaa aasta sädeinime – Malle Hokkonen on õpetaja, kes lisaks oma põhitööle lööb aktiivselt kaasa kogukonna üritustes ja tegemistest.
Sädemete säde – Hilja Tamm staažikas Ridala raamatukogu töötaja. Hilja on oma tegemistes väga laia haardega, väga tegus ja alati särav kogukonna hing. Just tema abiga saab teoks palju üritusi Haapsalu maapiirkonnas. Oma nakatava energiaga tõmbab ta kaasa ka kõige unisema ja passivsema tegelase.