PRESSITEADE: Kodukant Läänemaa võtab fookusesse agroturismi arendamise

posted in: Uudised | 0

PRESSITEADE

Kodukant Läänemaa võtab fookusesse agroturismi arendamise

22.mai 2024

Kodukant Läänemaa käivitas eelmisel aastal koostöös Hiidlaste Koostöökoguga projekti, mille eesmärgiks on piirkonna agroturismi arendamine. Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi kombinatsioon, mis pakub võimalust külastada talusid või teisi põllumajanduslikke ettevõtteid, kogeda maaelu ja maal elamise viise ning lüüa kaasa igapäevases talutöös. “Kodukant Läänemaa on pea kümme aastat tegelenud kohaliku toidu propageerimisega ja oleme märganud tarbijaskonna üha suuremat huvi ka oma silmaga näha, kuidas kohalikku toitu toodetakse. Samas ei piirdu agroturism vaid toidutootmisega – selle alla mahuvad tegevused alates merekalapüügist, lõnga tootmisest kuni metsa istutamiseni välja”, selgitas Kodukant Läänemaa koostööprojektide koordinaator Kai Kulbok.

Antud projekti esimese etapina viidi läbi uuring, mis andis ülevaate ettevõtjate eeldustest, motivaatoritest ja ootustest seoses agroturismiga. Samuti käsitles uuring ettevõtjate teadmisi ja varasemaid kogemusi turismivaldkonnas ning nende valmisolekut uute teenuste turule toomiseks. Uuringu viis läbi Haap Consulting OÜ ning selle tulemustega saab tutvuda Kodukant Läänemaa kodulehel www.kklm.ee.

Uuringust järeldub, et ettevõtjaid motiveerib agroturismiga tegelema eelkõige soov tutvustada enda toodangut ja maaelu laiemalt, mitte niivõrd  lisasissetuleku saamine. Enamik ettevõtjad ei tunne vajadust turundusse investeerida, kuna klientide huvi nende tootmist või talu külastada on juba olemas. Samas vajavad müügi- ja turunduse alast abi ettevõtted, kes tahavad laiendada teenuseid või jõuda välisturgudele. Takistusena toodi välja nii piiratud aja- ja tööjõuressurssi kui ka loomade bio-ohutust, ruumipuudust ning keerukat seadusandlust. Esines ka arvamust, et agroturismi mõiste võib mõnel juhul olla külastajale eksitav.

Uuringus välja toodud kitsaskohtade lahendamiseks viivad Kodukant Läänemaa ja Hiidlaste Koostöökogu aastatel 2025-2027 läbi erinevaid projektitegevusi piirkonna agroturismi arendamiseks, projekti välispartneriteks on LEADER tegevusrühmad Rootsist, Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Eemärgiks on suurendada piirkonna agroturismiteenuste pakkujate arvu ning kättesaadavust, sh töötada välja agroturismi marsruut ning selle turundus- ja müügistrateegia. “Agroturism on kindlasti palju laiem ja võimalusterohkem, kui osalemine kord aastas Avatud Talude Päeval”, on Hiidlaste Koostöökogu projektikoordinaator Taavi Liivandi optimistlik. 

Kai Kulbok

MTÜ Kodukant Läänemaa 

kai.kulbok@kklm.ee

5512385

Avatud Talude päev 2023 Lõuka Hobitalus Läänemaal