PRESSITEADE: Muutusid Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorude ajad

posted in: Uudised | 0

9. novembril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul otsustas juhatus lükata edasi LEADER taotlusvoorude avamise tähtajad.
Varasemalt 2022. aasta jaanuari planeeritud Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorud avanevad kuu aega hiljem, et jätta taotlejatele pikem aeg 2021 majandusaasta aruande kinnitamiseks. Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne (äriregistris kinnitatud) on taotluse esitamisel kohustuslik dokument.
Meede 4 ehk COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meetme taotlusvooru aega ei muudetud.

Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorud avanevad:

Meede 4 (COVID-19 kriisi mõjude leevendamine)8.-14.12.2021
Meede 2 (elukeskkonna parendamine)9.-15.02.2022
Meede 1 (ettevõtlus aktiivsuse suurendamine)23.02-02.03.2022

Suur- ja kogukonnateenuse projektide (Meede 1 ja Meede 2) puhul tuleb KKLM taotlusvorm esitada aadressil laaneliider@kklm.ee hiljemalt 6. jaanuariks 2022. Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemise otsustab üldkoosolek.

Taotlemise info leitav Kodukant Läänemaa kodulehel www.kklm.ee

Taotlejate nõustamised toimuvad veebi vahendusel, kirja või telefoni teel. Vajadusel toimub nõustamine ka taotleja juures.