Selgus KKLM LEADER programmi elukeskkonna meetme pingerida

posted in: Uudised | 0

Pressiteade
20.06.2019

Sellel teisipäeval kinnitas Kodukant Läänemaa juhatus LEADER elukeskkonna meetme pingerea. Otsuse alusel esitatakse ettepanek PRIA-le kokku kaheksa projekti rahastamise osas kogusummas 298 098,93 eurot.

Käesoleva aasta aprillis said piirkonna mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused esitada Kodukant Läänemaa elukeskkonna taotlusvooru toetustaotlusi. Kokku küsiti sellel aastal toetust ligikaudu 1,35 miljonit eurot, vahendeid meetme eelarves oli napilt 0,3 miljonit eurot.

Kokku esitati meetmesse 30 taotlust, millest hindamise läbisid 28. Teiste seas hinnati kaks suurprojekti, mille rahastamiseks vahendeid ei jätkunud. Omavalitsuste lõikes leidsid toetust 2 projekti Lääneranna vallast (endised Hanila ja Lihula vallad), 4 projekti Lääne-Nigula vallast ja 2 projekti Haapsalu linnast (endine Ridala vald). Projektide valik on mitmekesine hõlmates nii kogukondlikke algatusi kui huvitegevuse, külastuskeskkonna parendamise ja turvalisuse valdkondi.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson selgitas, et tegevusgrupi piirkonnas on palju aktiivseid ühinguid ja konkurents ideede vahel suur. „On piirkondi, kus sellist konkurentsi toetustele ei teki.“

„Oma osa nii suures summas toetuste küsimisel on Euroopa Liidu rahastusperioodi lõppemisel. See, kas sellel perioodil LEADER taotlusvoorusid veel tuleb, selgub sügiseks, kuid eelarve olemasolu sõltub suuresti sellest, kuidas otsuse saanud projektid ellu viiakse,“ lisas Karlson.

Projektide pingerea moodustas 10-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosnes ettevõtjate, mittetulundusühingute ja omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Rahastuse eesmärgiks on edendada kohalikku elu maapiirkondades, parandada elukeskkonda, hoida ja arendada piirkonna eripära ja kultuuripärandit ning parandada maapiirkondade arenguks vajalike teenuste kättesaadavust.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Rahastusettepaneku said (toetussummad eurodes):

TaotlejaProjekti nimiToetussumma, €
Kirbla Külaselts Kirbla rahvamaja saali ja esiku ehitus 50 244.69
Linnamäe Arenguselts Linnamäe Arenguseltsile raideri soetamine 10 466.97
Lääne-Nigula Vallavalitsus Taebla aiamaade atraktiivsemaks muutmine 39 169.07
MTÜ Hobusetalli Uuemõisa talli maneeži laiendamine
kasutustingimuste parandamiseks
56 501.82
MTÜ Lääne- Eesti Vabatahtlik
Reservpäästerühm
Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks
ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine
38 026.80
MTÜ Lääne Vibulaskjad Vibumattide ja 3D märkide soetus 20 348.01
MTÜ Terra Maritima Matsalu piirkonna puhkekohad 19 342.69
SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja
Spordiobjektide Halduskeskus
Kasutatud suusaraja traktori hankimine koos lisaseadmetega 63 998.88

Lsainfo ja küsimused:                                                                   
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee