Selgus Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetme taotluste pingerida

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa Leader meetme hindamiskomisjon selgitas välja LEADER ettevõtlusmeetme taotluste pingerea ja teeb selllel nädalal PRIAle ettepaneku 9 projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on kokku 306 989 eurot.

Meetmesse sai projektitoetuse taotlusi esitada 4.-10. aprill, kokku esitati 27 taotlust, millest hinnati 26. Teiste seas oli taotlusvoorus kaks suurprojekti, millest mõlemad küsisid toetust 200 000 eurot. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mille hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks eksperti.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson lisas, et loodetavasti jäävad ettevõtjad rahule, et Kodukant Läänemaa on menetemiseks kulunud aega võrreldes eelmise aastaga lühendanud. „Tänase seisuga võib öelda, et enne selle aasta taotlusvoorusid toimunud strateegia muudatused on oma eesmärki täitnud. Taotlejatel on olnud lihtsam orienteeruda meetme eesmärkides ja projektid konkureerivad ühes pingeres.“

Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonnas ettevõtluse arendamine, mille juures on rõhk kohalike eelduste kasutamisel ettevõtluses ning piirkonna omanäolisuse arendamine. Olulisel kohal on ka ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parendamine.

Järgmine LEADER toetuse taotlemise võimalus avaneb 2019. aastal. Taotlusvoorude ajakava kinnitab sügisel Kodukant Läänemaa üldkoosolek.

Meede 1_2018_paremusjärjestus