LEADER Meede 2 taotluste pingerida

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa selgitas välja LEADER elukeskkonna meetme projektitaotluste pingerea.PRIAle tehti rahastusettepanek 14 projektitoetuse taotluse osas. Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna parandamise meetmesse sai esitada projektitaotlusi 3.-17. aprillil. Kokku oli jagada veidi üle poole miljoni euro.  Rahastuse eesmärgiks on parandada Läänemaa elukeskkonda, hoida ja edasi arendada piirkonna eripära ning kultuuripärandit. Teine oluline eesmärk on parandada maapiirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavust.

Taotlusi said esitada mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja omavalitsused. Taotlusvooru esitati kokku 35 taotlust, millest hindamise läbisid 32. 14 taotluse osas tehti PRIAle rahastamisettepanek. Projektide pingerea moodustas 11-liikmeline hindamiskomisjon.

Kodukant Läänemaa tegevjuhi Ene Sarapuu sõnul olid oodatud ka koostööle ja võrgustumisele suunatud projektid. „Kokku esitati vooru kuus ühisprojekti, millest nelja osas tehti PRIAle rahastamisettepanek. See on hea tulemus.“  Sarapuu lisas, et sarnaselt ettevõtlusvoorule ei jäänud ükski projekt alla hindamislävendi. Küll aga ei ole piisavalt vahendeid, et kõigile toetust jagada.

„Oleme selle aasta taotlusvoorudest palju õppinud ja püüame taotlemist lihtsamaks ja läbipaistvamaks teha,“ märkis Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu. „Oleme juhatusega kogunud kokku hulga muudatusettepanekuid. Soovime sügisesele üldkoosolekule esitada muudatuste paketi, mis teeks taotleja jaoks LEADER vahendite taotlemise selgemaks ja arusaadavamaks.“

Järgmine LEADER toetuse taotlemise võimalus avaneb 2018. aastal. Taotlusvoorude ajakava kinnitab septembris Kodukant Läänemaa üldkoosolek.

Meede 2.1 pingerida
Meede 2.2 pingerida