Seminarid vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde

posted in: Uudised | 0

28. jaanuaril 2020 Tartus ja 5. veebruaril 2020 Paides

Seminaridel tutvustatakse vabatahtlike kaasamisvõimalusi hoolekandeteenuste juurde. Vabatahtlikena tegutsemine on Eestis tõusuteel, kuid sotsiaalvaldkonnas — kus abikäsi pahatihti napib – pigem mitte. Takistuseks on näiteks vabatahtlike ettevalmistuse ning  toimiva tugisüsteemi olemasolu, mis aitaks abipakkujatel jõuda abivajajateni ning toetaks sotsiaaltöötajate tööd. Just sel põhjusel hakkas Eesti Külaliikumine Kodukant  2018. aasta augustist sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Liidu rahastusel hoolekandeteenuste juurde vabatahtlike kaasamise mudelit välja töötama ja testima. Esimesed vabatahtlikud asusid tegutsema 2018. aasta oktoobris, seega on meil tänaseks juba enam kui aasta jagu praktikat, mida soovime teiega jagada.

Päevakava:

Päeva moderaator Toomas Roolaid.

12.00    Saabumine ja tervituskohv. Kohapeal on võimalik tutvuda vabatahtlike kaasamismudeli materjalidega.
12.30    Mudeli testimise tutvustus. Eha Paas või Anu Viltrop, projektijuhid.
13.15    Arutelupaneel vabatahtlike kaasamise võimalustest ja kitsaskohtadest, tulevikuplaanidest.
14.00 Arutelu, võimalus küsida lisa projektijuhtidelt, soovikorral testimisega liitumine.
Päev lõppeb hiljemalt kell 15.

Paneelis osalevad: sotsiaaltöötaja, vabatahtlik, meie koordinaator, sotsiaalministeeriumi esindaja, hoolekandeasutuse esindaja, kogukonna esindaja omavalitsuse esindaja.

Küsimused paneelis:
– Miks on vabatahtlike kaasamine hoolekandesse mõistlik?
– Millistel tingimustel vabatahtlike kaasamine end “ära tasub”, kuidas peaks see olema korraldatud riigi, omavalitsuse, kogukonna poolt vaadatuna?
– Milliseid kitsaskohti tänasel päeval näeme ning millised võiksid olla lahendused?
– Kas ja kelle poolt peaks kaasamismudel olema rahastatud?

Registreerumine lingil.
Lisainfo:
Tartu seminari osas Eha Paas, ehapaas@gmail.com , tel. +372 517 0214
Paide seminari osas Anu Viltrop, anuviltrop@gmail.com, tel. +372 5665 9118