Suurprojektitaotluste esitamine

posted in: Uudised | 0

Taotlejad, kes soovivad esitada KKLM LEADER 2019 aasta ettevõtlus- või elukeskkonna meetmesse suurprojektitoetuse taotlusi, peavad esitama taotlusega seotud materjalid KKLM üldkoosolekule tutvumiseks hiljemalt 15.02.2019 tööpäeva lõpuks.

Projekt vastab suurprojekti nõuetele, kui:
– toetuse summa vahemikus 64 001 – 128 000 eurot;
– projekt omab märkimisväärset mõju piirkonnale;
– tõestatud on projekti elluviimise finantsiline suutlikkus;
– projekt on kirjas maakonna arengustrateegias.

Projekti materjalid esitatakse elektrooniliselt KKLM büroole aadressil laaneliider@kklm.ee. Suurprojekti kohta esitatakse projektitoetuse taotlusvorm (KKLM vorm) ja projekti eelarve (näidis). Projektiga seotud materjalid saadetakse büroo poolt KKLM üldkoosolekule tutvumiseks ning taotlejal on võimalus tulla projekti üldkoosolekule tutvustama 20.veebruaril toimuvale üldkoosolekule Haapsalus algusega kell 15.00.