Üldkoosolek 14.09 Uuemõisa mõisa Valges saalis

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 14. septembril 2023 kell 15:00 (kogunemine alates 14:30) Uuemõisa mõisa Valges saalis. Võimalus osaleda ka Zoomi teel. 

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

 1. 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade ning 2024. aasta rakenduskavade kinnitamine
 2. Strateegia tagasiside ülevaade ning tegevusrühma toetuse taotluse esitamine perioodiks 2024-2027+
 3. Dokumentide kinnitamine:
 • Juhatuse liikme valimise kord
 • Revisjonikomisjoni töökord
 • Juhatuse liikme leping
 1. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu määramine
 2. Juhatuse liikmete valimine
 3. Volituste andmine juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks
 4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 5. Muud küsimused

JUHATUSE JA REVISJONIKOMISJONI KANDIDAATIDE ESITAMINE

 • KKLM juhatuse liikme kandidaat peab olema nimetatud KKLM liikme poolt, sh liige võib esitada mitu kandidaati. Kandidaadi ettepanek tuleb esitada koos kandidaadi nõusolekuga e-mailile laaneliider@kklm.ee hiljemalt 10.09.2023 päeva jooksul (ettepaneku vorm on lisatud manuses).
 • Revisjonikomisjoni kandidaadi nõusolek tuleb saata e-mailile laaneliider@kklm.ee hiljemalt 10.09.2023 päeva jooksul (nõusoleku vorm on lisatud manuses).

NB!

 • Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
 • Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.