Valminud on Loode-Eesti turismi turundusplaan aastateks 2018-2020

posted in: Uudised | 0

Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames valmis 2017. aasta lõpus “Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020, mida hakatakse ellu viima kolme Loode-Eestis tegutseva LEADER tegevusgrupi (Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa) ühise koostööprojektiga. Koostööprojekti tegevused algavad pärast tegevusgruppide üldkoosolekute poolt projekti kinnitamist.

Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames valminud dokument “Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020” koosneb:

1.           Loode-Eesti turismi korraldamise tegevusplaanist, mis teeb ettepanekuid piirkonna turismiasjaliste võrgustiku aktiveerimiseks ja selle juhtimiseks

2.           Loode-Eesti turundusplaanist, mis pakub tegevusi piirkonna kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamiseks

3.           Loode-Eesti kui turismisihtkoha analüüsist

4.           Lisadesse on paigutatud veel täiendavat infot pakkuvaid materjale

Turundusplaan on koostatud töövahendiks eelkõige tegevusgruppidele Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundustegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks. Plaani elluviimisesse on oodatud kaasa lööma ka piirkonna turismiasjalised, kellel on võimalik konkreetseteks tegevusteks taotleda rahastust LEADER tegevusgruppide taotlusmeetmetest.

Lääne maakonnas paiknevatele turismiettevõtetele nähakse kasu projektis kaasalöömises eelkõige läbi koostöö Harjumaal paiknevate teiste turismiettevõtetega, piirkonna arendamises ühtse tervikuna sh Tallinnast läänepoole suunduvate marsruutide arendamises ja piirkonna ühisturundamises. 

Projekti käigus on plaanis välja töötada ka koostöömudel ja äriplaan, et Loode-Eesti turismiarendustegevused jätkuksid ka pärast toetusperioodi lõppu – alates aastast 2021.

Plaani aitas kokku panna suhtekorraldus- ja kommunikatsiooniettevõte InNomine.

Lisainfo:
Kaja Karlson, MTÜ Kodukant Läänemaa Leader projektijuht, kaja.karlson (at) kklm.ee
Annika Mändla, MTÜ Läänemaa Turism juhataja, annika (at) visithaapsalu.com (Projekti tegevuste rakendaja Lääne maakonnas)