Periood: 2023 – 2024

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Projekti üldeesmärk:
Koostööprojekti eesmärk on valmistada ette rahvusvaheline koostööprojekt ning sõlmida partnerite vaheline koostöölepe.

Projekti otsesed eesmärgid:
1. Tegevusrühmade omavahelise üleriiklike organisatsioonide vahelise koostöö arendamine.

2. Koostöö arendamine välispartneritega.

3. Tegevusrühmade valdkondliku pädevuse tõstmine.

4. Piirkonna agroturismi hetkeolukorra ja potentsiaali kaardistamine

Tegevused:

14.11.2023 Rahvusvahelise koostööprojekti meeskonna vebinar

22.-24.08.2023 Rahvusvaheline “kick-off meeting” Vanault-le-Chatelis, Prantsusmaal

Meediakajastus: