Periood: 2023 – 2024

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Projekti üldeesmärk:
Koostööprojekti eesmärk on valmistada ette rahvusvaheline koostööprojekt ning sõlmida partnerite vaheline koostöölepe.

Projekti otsesed eesmärgid:
1. Tegevusrühmade omavahelise üleriiklike organisatsioonide vahelise koostöö arendamine.

2. Koostöö arendamine välispartneritega.

3. Tegevusrühmade valdkondliku pädevuse tõstmine.

4. Piirkonna agroturismi hetkeolukorra ja potentsiaali kaardistamine

Lisainfo: Kai Kulbok, kai.kulbok@kklm.ee, +372 551 2385


Tegevused:

17.04.2024 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerite veebikoosolek

04.03.2024 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerite veebikoosolek

23.02.2014 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerite veebikoosolek

jaanuar – aprill 2024 Hiiumaa ja Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna agroturismi potentsiaali uuring

12.01.2024 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerite veebikoosolek

14.11.2023 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerite veebikoosolek

22.-24.08.2023 Rahvusvaheline “kick-off meeting” Vanault-le-Chatelis, Prantsusmaal


Meediakajastus:

7.03.2024 Kodukant Läänemaa viib läbi koostööprojekti kohaliku agroturismi arendamiseks.