Periood: veebruar 2024 – juuni 2025

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, Ida-Harju Koostöökoda MTÜ, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Raplamaa Partnerluskogu MTÜ.

Projekti mõju, eesmärgid ja oodatavad tulemused:

 1. LEADER tegevusrühmad on organisatsiooniliselt tugevnenud – juhatuse liikmed, tegevusrühma tegevmeeskonnad, liikmed, tegevuspiirkonna organisatsioonid ja kogukonnad on saanud uusi teadmisi ning uut inspiratsiooni oma tegevuse aktiviseerimiseks ja loonud sidemeid projektipartnerite piirkondadega ning leidnud kontakte välismaal.
 2. Kogukondade eestvedajad ja ettevõtjad on motiveeritud ja julgustatud koostööd tegema.
 3. Kogukonnad ja LEADER tegevusrühmad on ühtsemad ja suunatud omavahelise ja rahvusvahelise koostööle.
 4. LEADER tegevusrühmad võrgustuvad, osalevad aktiivselt ja on hinnatud partnerid mitmes koostöö- või ühisprojektis.
 5. LEADER tegevusrühmade tegevmeeskondade ja juhatuse liikmete teadmusbaas on suurenenud.

Planeeritavad tegevused:

ÜHISTEGEVUSED:

 1. Partnerite liikmeskonnale vähemalt ühe õppereisi, kohtumise või seminari korraldamine.
 2. Vähemalt ühe füüsilise koostööseminari korraldamine partnerite tegevmeeskonnale ja
  juhatusele.
 3. Vähemalt kolme koosoleku korraldamine erinevates projekti piirkondades, kus hoitakse
  infovälja aktiivsena projekti kõigi tegevuste osas, kooskõlastatakse õppereiside teemasid ja
  ajagraafikut.

KKLM LISATEGEVUSED:

 1. Vähemalt ühe välisõppereisi korraldamine liikmetele.
 2. Vähemalt ühe suurürituse korraldamine liikmetele, koostööpartneritele ja huvirühmadele.
 3. Osalemine vähemalt ühel rahvusvahelisel koostööseminaril.

Lisainfo: Kai Kulbok, kai.kulbok@kklm.ee, +372 552 2385


Tegevused:

kevad 2025 Välisõppereis liikmetele koos Nelja Valla Kogu ja Ida-Harju Koostöökoja liikmetega

11/2024 Aastalõpu üritus liikmetele

08.11 2024 Partnerite juhatuste ja tegevmeeskondade seminar

23.-24.08 2024 Partnerite liikmete õppereis ja koostööseminar

4.-7.06 2024 Osalemine rahvusvahelisel LEADER konverentsil LINC 2024 Rumeenias

15.03 2024 Partnerite veebikoosolek

14.03 2024 Partnerite veebikoosolek


Meediakajastus:

01.03.2024 Kodukant Läänemaa liitus koostööprojektiga “Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine”