Projektitaotluste esitamise tähtaeg

posted in: Teade, Uudised | 0

Ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse on 15. jaanuar 2017.

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegiast lähtuvalt tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 15.01.2017.a. Vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saama enne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub projektitaotlustele heakskiidu andmise vajadusel jaanuari lõpus 2017.

Kogu uudise tekst.