Uus töötaja

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa LEADER-projektijuhiks valiti Kaja Karlson

Kodukkaja-karlson-220x220ant Läänemaa konkursikomisjon valis eelmisel nädalal jaanuaris 2017 tööle asuvaks LEADER-projektijuhiks Kaja Karlsoni.

„Kuigi valida oli paljude kogenud arendustöötajate hulgast, siis Kaja poolt olid kõik konkursikomisjoni liikmed.

Kaja suureks plussiks olid projektijuhtimise ja -kirjutamise kogemus, ettevõtete finantsanalüüsi oskus, suhtlemisoskus ja tasakaalukus“, selgitas juhatuse esimees Merle Mäesalu.

Kaja töötas seni MTÜ Lääne-Eesti Turism juhatajana.

„Otsus LEADER-projektijuhiks kandideerida tulenes tuttavate soovitustest ja soovist maakonna arengut toetada laiemalt kui läbi ühe sektori arendustegevuse“, selgitas Karlson, kes alustab uues ametis 3. jaanuarist.

Oma varasemast kogemusest on olemas ettevõtetega töötamise kogemus, mis hõlmab nii väikeettevõtete laenude nõustamisprotsessi kui finantsanalüüsi ja hindamist. Senine töö regionaalses turismikatuses on andnud juurde kogemuse sektoritevahelisest koostööst, mille üks suur osa on rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja kirjutamine. Oluline on olnud ka roll regiooni tutvustajana eelkõige välisturgudel ning valdkonnaalane kommunikatsioonitöö eri tasandite vahel.

„Kodukant Läänemaa juhatus on leidnud, et organisatsiooni tegevuste elluviimiseks on organisatsiooni vaja tuua täiendavaid oskusi. Olen oma panusega valmis tooma juurde oodatud kompetentse ning loodan, et läbi selle võidavad kõige rohkem LEADER meetme taotlejad, liikmed ja maakond tervikuna“, selgitas Karlson.

Kodukandis toimunud struktuurimuudatuste tulemusena loodud LEADER-projektijuhi peamisteks ülesanneteks on LEADER-meetme voorude läbiviimine, infopäevade korraldamine ja taotlejate nõustamine. Lisaks sellele kodulehe haldamine ja suhtekorraldus.

LEADER-projektijuht võeti tööle tähtajaliselt kuni 2020. aasta lõpuni.

 

Merle Mäesalu

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse esimees