25. aprill – 3. mai on avatud LEADER taotlusvoor elukeskkonna projektidele

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa alustab projektitoetuse taotluste vastuvõttu 2018. aastal elukeskkonnameetmes 25. aprillist kuni 3. maini (k.a.) e-PRIA keskkonnas.

Elukeskkonna meetme eesmärgiks on nii piirkonna eripära hoidmine ja arendamine, kui ka vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine. Varasemalt jagunes meede kaheks alameetmeks, kuid alates käesolevast aastast saavad taotlejad esitada projekte ühte meetmesse, mis suunatud tervikuna elukeskkonna parandamisele.

Elukeskkonna meetmes saavad taotlejateks olla mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused ja seltsingud. Taotleja peab olema vähemalt aasta vana ja tegutsema Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Suurim võimalik toetussumma on 64 000 eurot. Suurprojektide puhul kuni 200 000 eurot, kuid sellise projekti esitamise peab kinnitama KKLM üldkoosolek. 20. märtsil toimunud üldkoosolek otsustas lubada meetmesse esitada ühe suurprojekti taotletava toetusega 200 000 eurot, mis konkureerib teiste taotlusvooru esitatavate projektidega samadel alustel.

Meetme eelarve 2018. aastal on 276 208 eurot.

Toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda siin lingil: https://kklm.ee/leader-meedetaotlemine/