“Arukad külad, nutikad kogukonnad” koostööprojektis osalenud kogukonnad viivad ellu oma ideid

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa alustas 2023. aasta kevadel koostööprojekti, mille ühe tegevusena said kogukonnad osaleda ideekiirendis otsimaks nutikat lahendust enda kogukonna murekohale  lahenduse leidmiseks. 

Aasta lõpus oli nendel kogukondadel võimalus taotleda nö stardiraha enda idee elluviimiseks Kodukant Läänemaa poolt korraldatud vihmavarjuprojektist “Innovatsiooniosakud”.

Oma taotlusele said rahastuse 4 kogukonda: MTÜ Mägari Külaselts, MTÜ Vormsi Kraam, Vormsi Kalapüüdjate Ühing MTÜ ning MTÜ Risti Huvi.

Mägari külaseltsil on plaan soetada teisaldatavad päikesepaneelid, akud energia salvestamiseks ja päikeseenergial töötavad valgustid nende külakogukonda, edendades seeläbi jätkusuutlikku energiatootmist ja pakkudes kogukonnale uuenduslikku lahendust, mis võimaldab ka kogukonnaplatsil elektrit toota ja kasutada seda paindlikul ning efektiivsel moel. Hetkeolukord külaplatsil on väljakutseid pakkuv, kuna elektri puudumine piirab kogukonna tegevusi ja ühtsustunnet.

MTÜ Vormsi Kraam tuli ideekiirendisse, et  arendada saarel loodusturismi ning pakkuda elanikele ja ka külastajatele aastaringselt erinevaid sellealaseid tegevusi. Hetkel Vormsis organiseeritud loodusmatku ei pakuta, on ainult võimalus tellida giidiga kultuurituure. Saarel on  olemas tähistatud matkarajad Suuremõisas ja Rumpos, kuid puuduvad näiteks organiseeritud linnuvaatlusretked, räätsa- või kajakimatkad, samas on Vormsis selle jaoks looduslikult  head eeldused olemas. Projekti käigus töötatakse välja erinevad loodusretkede marsruudid, mida saab pakkuda aastaringselt. Koostatakse retki tutvustav infomaterjal ning soetatakse räätsaretkede jaoks vajalikud vahendid.

Vormsi Kalapüüdjate Ühingul on soov luua rannaaladele, kus on väljakujunenud tihedamad peatus- ja puhkealad, nutikad prügilahendused ning innovaatilised ja inspireerivad infotahvlid, mis tutvustavad küla ja piirkonda. Vormsis on palju kauneid rannaääri, mida suvisel perioodil külastab suur hulk inimesi. Kalamehed, külastajad, kes otsivad telkimispaika, linnuvaatlejad, turismigrupid, loodusuurijad jne. Aktiivsemad külaseltsid on omaalgatuslikult korrastanud ja loonud selleks kenad tagasihoidlikud platsid ja randumispaigad, kus on mugav telkida, on olemas laud ja pingid ning saab jätta kaldale paadi. Nutikate prügilahenduste loomine aitab vähendada prügi laiali sattumist loodusesse, kus on seda raske üles leida, kokku korjata ja kontrolli all hoida. Tegemist on pilootprojektiga, kus Ühing soovib jõuda järeldusele, kas antud lahendus on sobiv ja mõistlikult tasuv külarandadesse. Eesmärgi täitmise korral soovitakse  antud lahendust laiendada teistele rannaaladele, et jõuda ühtse ja toimiva süsteemini kogu Vormsil. Projekti raames paigaldatakse prügikastid ja infotahvel Norrby randa.

MTÜ Risti Huvi tuli ideekiirendisse, et tagada Risti taluturu jätkusuutlikus, motiveerides kohalike inimesi valmistama tooteid turul müümiseks. Luua tingimused, et taluturg oleks kauplemiskoha kõrval ka kohtumispaik. Hetkeseisuga on enamus müüjaid pärit Harjumaalt, Raplamaalt ja Läänemaalt, kohalikke müüjaid aga peaaegu ei ole. Risti taluturu korraldaja Tiina Ojamäe sõnul on väljaspoolt tulevate müüjatega väga ebakindel korraldada regulaarseid turupäevi. “Kui neil võimalus tekib, siis valivad nad oma kodulähedasema müügikoha. Analüüsides turu jätkamise ja ellu jäämise võimalusi, oleme aru saanud et peame aitama kaasa, et kohalike müüjate arv turumüüjate seas suureneks”, lisab Ojamäe. Kohalike osalejate arvu suurendamiseks soetab MTÜ Risti Huvi turu läbiviimiseks erinevat inventari, mida müüjad kasutada saavad.

Lisaks kogukondade tegevuste elluviimisele on koostööprojektis “Arukad külad, nutikad kogukonnad” 2024.aastal kavas veel 2-päevane seminar Vormsi saarel, õppereis Taani maapiirkondadesse ning lõpuseminar Harjumaal.