Kodukant Läänemaa põhikirja muutmine

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa põhikirja muutmise protsess toimus vahemikus august 2023 – jaanuar 2024. Tegevust nõustas Kaidi Holm MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskusest. 

Põhikirja koostamisel:

·         Viidi põhikiri vastavusse kehtiva seadusandlusega (sh MTÜ ja LEADER toetust reguleerivad määrused).

·         Uuendati Ühingu eesmärki ja põhitegevuste loetelu.

·         Lihtsustati põhikirja ülesehitust ja korrigeeriti sõnastust.

Muudatuste dokumendid leiad siit:

Muudatuste seletuskiri

Ühingu eesmärgi ja tegevuste uue ja vana versiooni võrdlustabel

Muudetud põhikirja eelnõu

Ettepanekuid ootame aadressile laaneliider@kklm.ee hiljemalt 14.02.2024.