Elukeskkonna parendamise meetme paremusjärjestus on selgunud

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa LEADER Meede 2 taotlusvoor oli avatud perioodil 9.-15. veebruar 2022. Meetme eesmärgiks on hoida ja arendada piirkonna eripära ja kultuuripärandit ning parandada piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavust. Meetmesse said taotlusi esitada mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused ja seltsingud. Minimaalne toetussumma oli 2000 eurot, maksimaalne 64 000 eurot, üldine toetusmäär kuni 90%. Meetme eelarve oli 248 699 eurot.

Taotlusvooru esitati 16 projektitoetuse taotlust. Hindamisele saadetud projektide taotletav toetuste summa oli kokku 473 685,70 eurot, projektide kogumaksumus 569 228,36 eurot.

Hindamisperiood oli vahemikus 22.03-14.04. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebis toimunud ärakuulamisel või paikvaatlustel.

Kõigi 16 projekti hindepunktid olid üle kohustusliku 50% lävendi. Meetme eelarvesse mahtusid 5 projekti, ülejäänud 11 projekti eelarve lõppemise tõttu rahastust ei saanud.

Rahastusettepaneku said:

TaotlejaProjekti nimiAsukohtToetuse summa (€)
SIHTASUTUS PÕHJA-LÄÄNEMAA TURISMI- JA SPORDIOBJEKTIDE HALDUSKESKUSUudsed sportimise- ja vabaaja teenused Palivere Turismi- ja TervisespordikeskusesLääne-Nigula63 151.00
MITTETULUNDUSÜHING MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVALMatsalu loodusfilmide festivali brändi uuendamineLääneranna8 842.24
VORMSI ARENDUSKESKUSVormsi kohaliku toidu ja käsitöö propageerimine ning tugisüsteemi ja ettevõtluskeskkonna arendamine.Vormsi62 546.04
MITTETULUNDUSÜHING LÄÄNE- EESTI VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHMMeditsiinilise transpordi kättesaadavuse parendamine ja merepäästeteenuse võimaluse laiendamineMaakondlik50 164.20
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU LÄÄNE-NIGULA PÜHA NIKOLAUSE KOGUDUSLääne-Nigula koguduse kiriku ja pastoraadi küttesüsteemi kaasajastamineLääne-Nigula63 995.41