KKLM uue juhatuse liikme valimine

posted in: Uudised | 0

Mittetulundusühingute esindaja Ebekai Härm esitas 26.01.2022. üldkoosolekule avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks. Vastavalt KKLM Juhatuse liikme valmise korrale (kinnitatud KKLM 02.10.2017 üldkoosoleku otsusega) peab uus juhatuse liige tulema tagasiastunud liikmega samast sektorist. Valitava uue juhatuse liikme volitused lõpevad septembris 2023.

Nõuded kandidaadile

  • MTÜ-de esindaja
  • KKLM liimete esindaja

Kandideerimiseks

  • Kandidaate saab üles seada kuni 03.05.2022 kl 24:00 kirjalikult aadressil: laaneliider@kklm.ee
  • Kandidaate saavad esitada ainult KKLM liikmed
  • Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik esitada kirjalik ettepanek koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga.

Uus juhatuse liige valitakse ülesseatud kandidaatide seast 19.05.2022 toimuval üldkoosolekul.

Vormid:

Kandidaadi ettepanek

Kandidaadi nõusolek

Lisainfo:
Liis Moor
Tegevjuht
+ 372 5816 4888
liis.moor@kklm.ee