Juhatuse koosolek 13.04

posted in: Uudised | 0

Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.04 kell 14 Üdruma Küla Seltsi majas.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

  1. 2021. aasta rakenduskava muutmine
  2. 2022. aasta eelarve sh strateegia koostamise toetuse kasutamine
  3. KKLM 2021. majandusaasta aruande tegevusaruandest
  4. Mõju-uuringu hinnapakkumistest
  5. Projektitaotluste tehnilise kontrolli läbiviimisest
  6. Dokobiti kasutuselevõtt dokumentide digiallkirjastamiseks
  7. Muud küsimused:
  • Juhatuse arenguseminar