Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetme taotluste pingerida on selgunud

posted in: Uudised | 0

Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul kinnitati hindamiskomisjoni poolt moodustatud LEADER taotlusvooru pingerida elukeskkonna meetmes. Kodukant Läänemaa tegi PRIAle ettepaneku kaheksa projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on 91 419 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 178 613,83 eurot. Kaheksast projektist neli on esitatud Lääne-Nigula vallast, kolm Lääneranna vallast ja ühe projekti näol on tegemist maakondliku projektiga.

Meetmesse sai projektitaotlusi esitada 19.-25. novembrini 2020. Taotlusvooru esitati 15 projekti, millest kaks olid ühisprojektid ning 13 investeeringuprojektid. Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, mis koosneb ettevõtete, mittetulundusühingute ning omavalitsuste esindajatest ning kahest väliseksperdist. Käesoleval aastal paikvaatlusi ei toimunud, kõikidel taotlejatel oli võimalik oma projekti tutvustada veebi vahendusel hindamiskomisjoni ärakuulamisel.

Kodukant Läänemaa esimees Merle Mäesalu avaldas rahulolu, et esitatud projektide elluviimisega panustatakse selgelt Kodukant Läänemaa strateegia eesmärkide elluviimisse.

Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine.

Äsja lõppenud taotlusvoor erines perioodi varasematest voorudest, sest maksimaalne toetussumma oli 20 000 eurot ning investeeringuprojektide toetusmäär 60%, mis on 30% väiksem, kui tavapäraselt 2. meetmes on olnud.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid, mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Rahastusettepaneku said (toetussummad eurodes):

TaotlejaProjekti nimiToetussumma, €
Kirbla külaseltsKirbla rahvamajja käsitöötoa ehitus13 775,02
Lugu MTÜSoolu õpiküla12 807,66
Lääne-Nigula VVRannarootsi kultuuripärandi jäädvustamine ja esitlemine7 168,42
Lääneranna VVLihula Muuseumi ekspositsiooni uuendamine ja arendamine11 743,92
Metsküla Kultuuriühing MTÜMetsküla rahvamaja rekonstrueerimine, kaevu ja septiku rajamine11 435,04
Nuckö kogukond MTÜNoarootsi rulapargi ehitus6552,00
SA LäänemaaMaakonna välikaartide uuendamine11 633,28
SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide HalduskeskusPalivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine II etapp16 300,83