Läänemaa Aasta Küla on Soolu

posted in: Uudised | 0

Üle aasta korraldab Kodukant Läänemaa maakonnas aasta küla valimist. 2018. aastal pälvis Läänemaa Aasta Küla tiitli Üdruma küla, kes kandis seda uhkusega ka üle-eestilisel konkursil Maapäeval.

Talgud Soolu külas

Täna antakse „Läänemaa tunnustab 2020“ tänuüritusel Läänemaa Aasta Küla tiitel üle Soolu külale.
Koos suvitajatega 50 elanikuga Soolu küla asub Haapsalust u 20 kilomeetri kaugusel Lääne-Nigula vallas jõhvikarikaste Tui raba ja Leidissoo veere peal. Kuigi inimesi külas pole palju, on Soolu kogukonna elu aktiivne ja elanikkond kokkuhoidev. Kogukonna peamiseks sooviks on, et tühjana seisvatesse talukohtadesse tuleksid elama uued toredad pered, kes tooksid külla uut energiat, teadmisi, oskusi ja vaimsust.

Soolu koosneb kolmest eraldi paiknevast asumist, mis üle põldude üksteisega silmsidet hoiavad. Hoolimata distantsist, hoiavad talude pered kokku ja tegutsevad ühiste eesmärkide nimel. Nii on näiteks küla talgute raames puhastatud välja küla keskse tee ääres paiknevad kiviaiad ja turvalisuse huvides muudetud nähtavamaks kurvid. Veel on rajatud asumite juurde postkastialused ja korrastatud külaplats. Soolu küla kogukond väärtustab puhast keskkonda, sestap on ühiselt tegutsetud selle nimel, et ka küla metsaalused saaks prügist puhtaks ja küla saaks täiesti eterniidivabaks.

Külas korraldatakse aktiivselt mitmesuguseid kultuurisündmusi, koolitusi ning näitusi nii laiemale kui kitsamale publikule. Möödunud aastal pälvis Soolu Põllugalerii Lääne-Nigula valla Aasta kultuuriteo tunnustuse.  
Küla kogukond teeb koostööd nii ümberkaudsete asulate kui kohaliku omavalitsusega.
Küla arendamiseks kirjutatakse aktiivselt projekte erinevatesse meetmetesse, et saavutada seatud eesmärke. Samas ei jää asjad tegemata, kui toetust kohe tulemas ei ole – muredele leitakse lahendused ja ilusad mõtted tehakse teoks.

Kodukant Läänemaa esitab Soolu küla üle-eestilisele Aasta Küla 2021 konkursile.

2020. aastal kaardistas Külaliikumine Kodukant üle Eesti külaliikumise olukorda. On hea meel tõdeda, et Lääne maakond paistab oma tugeva külaliikumisega hästi silma. Saare maakonna järel on Läänemaal valitud kõige enam külavanemaid ja avatud kõige rohkem külamaju. Kogu Eesti lõikes tegutseb Läänemaal aga kõige rohkem külaseltse (1000 inimese kohta 3,8). Urbaniseerumise ajastul on rõõm näha, et külaelu meie maakonnas on elav ning üha enam väärtustatakse elukvaliteeti maapiirkonnas.